Miłość poznajemy w tajemnicy Krzyża. Opinie o Jezusie. Świadectwo Kierkegaarda. Zachwyt strażników: Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek (J 7,46). Wielki Post – czas nawrócenia i „wielkiego powrotu” (por. A. Krzysztoń, piosenka „Inny świat”)..

Czytaj całość

W czasie jednej z wizyt w domu Marii, Marty i Łazarza w Betanii Jezus starał się ukazać, co jest „najważniejszą cząstką” w ludzkim życiu (por. Łk 10,38–42). Wydarzenia opisane w dzisiejszej Ewangelii są jakby kontynuacją tego nauczania. Kiedy zachorował Łazarz, wysłano do Jezusa posłańca z wieścią o chorobie. Wzruszające jest stwierdzenie: "Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz" (J 11,3). Prośba o uzdrowienie była ukryta w informacji: "Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz". Jest to stwierdzenie, w którym łączą się cierpienie i miłość..

Czytaj całość

Podczas pogrzebu słowami pieśni Niech aniołowie zawiodą cię do raju, prosimy aniołów, aby towarzyszyli zmarłemu w ostatniej drodze i wprowadzili go do domu Ojca. Słowo Boże ukazuje nam postać Archanioła Michała, który nazwany jest „wielkim księciem” oraz opiekunem i obrońcą ludu izraelskiego. Pojawienie się Archanioła Michała na ziemi zwiastuje zbawienie oraz tryumf ludzi wiernie wypełniających prawo Boże. Będzie to czas powszechnego zmartwychwstania.  Archanioł Michał w Apokalipsie występuje na czele duchów niebieskich, które definitywnie pokonają szatana. Aniołowie są Bożymi posłańcami, którzy na różne sposoby mają opiekować się i pomagać ludziom. Jako aniołowie stróżowie towarzyszą nam od chwili narodzin aż do naszej śmierci..

Czytaj całość

Uzyskaj dostęp do:

  • 2459 inspirujące propozycje kazań, rozważań,
  • 36 scenariusze katechez,
  • 69 materiały dotyczące zarządzania parafią,
  • 38 artykuły poświęcone posłudze spowiedniczej dostosowane do potrzeb spowiadających,
  • 38 najważniejsze wiadomości z życia Kościoła.
Uzyskaj dostęp

Kalendarz wydarzeń

Pełny widok kalendarza