Religijni przywódcy Izraela byli zamknięci na słowa Jezusa. Prawo stawiano ponad dobrem człowieka. Jezus chciał nadać ducha prawu. Faryzeusze i uczeni w Piśmie zarzucili uczniom Jezusa, że nie przestrzegają tradycji starszych, gdyż nie myją rąk przed jedzeniem. Źródłem zła jest przede wszystkim serce człowieka..

Czytaj całość

Każdy człowiek ma swój sposób widzenia ludzi, życia i nawet Pana Boga. Objawienie na górze Tabor: Piotr, Jakub i Jan doświadczyli Jezusa w całym blasku Jego boskiego majestatu i chwały. Pójście za triumfalnym Mesjaszem jest rzeczą oczywistą, to zaszczyt i radość, nie ma co do tego najmniejszego cienia wątpliwości. Apostołowie – zauroczeni i zafascynowani tą wizją – chcą postawić namioty. Pragną zatrzymać czas i objawienie, którego doświadczyli. Tego rodzaju doświadczenia mają jednak inny sens. Nie chodzi o to, żeby było nam dobrze. One mają pobudzać, ożywiać, inspirować, uskrzydlać do czynów i działania. W działaniach objawiają się trudności. Częstokroć skonfrontowani jesteśmy z granicami naszych ludzkich możliwości. Co wtedy?.

Czytaj całość

Podczas pogrzebu słowami pieśni Niech aniołowie zawiodą cię do raju, prosimy aniołów, aby towarzyszyli zmarłemu w ostatniej drodze i wprowadzili go do domu Ojca. Słowo Boże ukazuje nam postać Archanioła Michała, który nazwany jest „wielkim księciem” oraz opiekunem i obrońcą ludu izraelskiego. Pojawienie się Archanioła Michała na ziemi zwiastuje zbawienie oraz tryumf ludzi wiernie wypełniających prawo Boże. Będzie to czas powszechnego zmartwychwstania.  Archanioł Michał w Apokalipsie występuje na czele duchów niebieskich, które definitywnie pokonają szatana. Aniołowie są Bożymi posłańcami, którzy na różne sposoby mają opiekować się i pomagać ludziom. Jako aniołowie stróżowie towarzyszą nam od chwili narodzin aż do naszej śmierci..

Czytaj całość

Uzyskaj dostęp do:

  • 2628 inspirujące propozycje kazań, rozważań,
  • 36 scenariusze katechez,
  • 69 materiały dotyczące zarządzania parafią,
  • 38 artykuły poświęcone posłudze spowiedniczej dostosowane do potrzeb spowiadających,
  • 45 najważniejsze wiadomości z życia Kościoła.
Uzyskaj dostęp

Kalendarz wydarzeń

Pełny widok kalendarza