Homilie codzienne

Data:


 • Św. Katarzyna Sieneńska zyskuje współcześnie coraz większe uznanie z uwagi na jej intensywną działalność na rzecz jedności chrześc?an. Zapatrzenie w Boga i pragnienie życia z Nim i dla Niego nie powodują odwrócenia od spraw tego świata, ale jeszcze bardziej na nie uwrażliwiają.

  Czytaj całość
 • Reklamy wmawiają nam, że pewne produkty, które nabędziemy, dadzą nam szczęście. Tymczasem tylko Bóg daje człowiekowi prawdziwe szczęście i go nasyca. Mozaika w bazylice Cudownego Rozmnożenia Chleba w Tabdze z rybami i czterema chlebami. Zaspokojenie głodu duchowego jest trudniejsze niż materialnego.

  Czytaj całość
 • Historia Marka, który mając wielką wiarę zawsze odczuwał potrzebę głoszenia Dobrej Nowiny. Apostołowie mieli głębokie przekonanie, że ich najważniejszym zadaniem jest głoszenie nauki Chrystusowej. Z tego obowiązku nikt ich może zwolnić. Nikt też nie może im tego zabronić, bo bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi. Jezus głosił słowo Boga, a kto w Niego wierzy ma obiecane życie wieczne w królestwie niebieskim.

  Czytaj całość
 • W ciemności niewiele widać, za to wiele da się ukryć. Zło działa najczęściej pod przykrywką nocy. Paradoks: w nocy anioł uwalnia uwięzionych apostołów – w ich sercach jest jasność. Ciemności zła były w sercach tych, którzy ich uwięzili. Kto dopuszcza się nieprawości, nienawidzi światła – mówi Jezus. Jezus przyszedł jako Światłość – aby rozproszyć ciemności grzechu. Wielkanoc jest czasem zwycięstwa światła Chrystusa nad ciemnościami grzechu.

  Czytaj całość
 • Święty pisarz i pielgrzym. Męczeńska śmierć ewangelisty za czasów prześladowań. Fundamentalną cechą głosiciela jest prawdomówność. Ewangelizacja ma na celu poszerzanie grona wierzących. Odwaga uczniów Chrystusa w głoszeniu prawdy o Nim. Lęk człowieka przed odrzuceniem rodzi ryzyko milczenia.

  Czytaj całość
 • Św. Wojciech, żyjący w latach 956–997, patron Polski i dnia dzisiejszego należy do najpopularniejszych świętych. Zginął śmiercią męczeńską na naszych ziemiach, wracając z wyprawy ewangelizacyjnej do Prus. Liturgia dzisiejszej uroczystości zachęca nas do pogłębionej refleksji nad naszym świadectwem codziennego życia.

  Czytaj całość
 • Zmartwychwstały Chrystus ukazał się najpierw Marii Magdalenie. Pan Jezus niezwykle pozytywnie i z wielkim zaufaniem odnosił się do niewiast. Kobiety mogą i powinny mieć ważny udział w ewangelizacji świata. W historii Kościoła znajdujemy wiele cennych przykładów kobiet zasłużonych dla sprawy Kościoła. Wszyscy mamy i musimy mieć – każdy na swój sposób – udział w ewangelizowaniu świata.

  Czytaj całość
 • Wspólne oglądanie zdjęć i wspominanie przeszłości wzmacnia więzy rodzinne. Opowieści zapisane w Dziejach Apostolskich przez św. Łukasza Ewangelistę są rodzinnym albumem wczesnej historii chrześcijan. W pierwszych miesiącach po Zmartwychwstaniu Chrystusa Piotr, Jan i inni uczniowie odważnie głoszą Dobrą Nowinę mieszkańcom Jerozolimy i uzdrawiają w imię Jezusa. Każde słuchanie tych opowieści i sprawowanie Eucharystii jest uobecnieniem tamtych zdarzeń.

  Czytaj całość

Uzyskaj dostęp do:

 • 2497 inspirujące propozycje kazań, rozważań,
 • 36 scenariusze katechez,
 • 69 materiały dotyczące zarządzania parafią,
 • 38 artykuły poświęcone posłudze spowiedniczej dostosowane do potrzeb spowiadających,
 • 39 najważniejsze wiadomości z życia Kościoła.
Uzyskaj dostęp

Kalendarz wydarzeń

Pełny widok kalendarza