Homilie codzienne ,24 marca 2017

24 mar
2017

Piątek III Tygodnia Wielkiego Postu

Dni powszednie / Wielki Post dni powszednie / piątek 3 tygodnia Wielkiego Postu
ks. Michał Kowalski
Oz 14,2–10; Mk 12,28b–34

Aby uzyskać dostęp do pełnej treści, zaloguj się lub załóż konto:

NIE MAM KONTA

Dołącz do grona użytkowników portalu i uzyskaj dostęp do wszystkich jego treści. Portal Pastoralis zawiera między innymi:

 • inspirujące propozycje kazań, rozważań,
 • scenariusze katechez,
 • materiały dotyczące zarządzania parafią,
 • zamknięte forum kapłańskie,
 • artykuły poświęcone posłudze spowiedniczej,
 • najważniejsze wiadomości z życia Kościoła.
Uzyskaj dostęp

MAM KONTO

Księża, którzy czytali ten artykuł, czytali również:

Sobota IV Tygodnia Wielkiego Postu

1 kwietnia 2017

Miłość poznajemy w tajemnicy Krzyża. Opinie o Jezusie. Świadectwo Kierkegaarda. Zachwyt strażników: Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek (J 7,46). Wielki Post – czas nawrócenia i „wielkiego powrotu” (por. A. Krzysztoń, piosenka „Inny świat”).

Piątek IV Tygodnia Wielkiego Postu

31 marca 2017

Dzisiejsze czytania biblijne są przygotowaniem na „godzinę Jezusa”, dzień Jego męczeńskiej śmierci. Teksty starotestamentalne są zapowiedzią tego, co się wówczas dokonało. Stoimy dzisiaj przed tajemnicą zła i nieprawości, która jest udziałem ludzi w każdym czasie. Sprawiedliwy jest zawsze zagrożeniem dla tych, którzy żyją w grzechu. Jest dla nich wyrzutem sumienia. Tylko Zbawiciel może nam ukazać nasze zagubienie i wskazać pewną drogę do nawrócenia. Jezus z Nazaretu do końca wypełnia plan Ojca Niebieskiego dotyczący Odkupienia ludzkości. Przyjmuje pokornie swoją godzinę. Jak to jest z nami? Czy mamy znamy swoją godzinę? Czy nie marnujemy czasu, który Bóg nam dał, by życie doczesne doprowadziło nas do życia wiecznego?

Czwartek IV Tygodnia Wielkiego Postu

30 marca 2017

Tematem łączącym czytania w dzisiejszej liturgii słowa Bożego jest wierność Boga i niewierność człowieka. Pod nieobecność Mojżesza Izraelici oddawali cześć złotemu cielcowi. Jezus przyszedł, aby okazać prawdziwe oblicze Boga. Jezus wyrzuca Izraelitom ich brak wiary i niezrozumienie Pisma. Nawet znaki dokonywane przez Jezusa nie przekonały ich, że jest On obiecanym Mesjaszem. Wiara jest darem, który jest człowiekowi dany i jednocześnie zadany. Proces pielęgnacji wiary polega na bliskiej relacji z Bogiem. Budujemy tę osobową relację poprzez słuchanie słowa Bożego, modlitwę i uczestnictwo w sakramentach.

Uzyskaj dostęp do:

 • 2459 inspirujące propozycje kazań, rozważań,
 • 36 scenariusze katechez,
 • 69 materiały dotyczące zarządzania parafią,
 • 38 artykuły poświęcone posłudze spowiedniczej dostosowane do potrzeb spowiadających,
 • 38 najważniejsze wiadomości z życia Kościoła.
Uzyskaj dostęp

Kalendarz wydarzeń

Pełny widok kalendarza