Homilie codzienne

Data:


 • Jezus w Kazaniu na Górze, zachęca nas do całkowitego zaufania Bogu. Opatrzność Boża jest to opieka Boga nad światem i ludźmi. Rozpoznanie woli Boga w naszym życiu prowadzi do doświadczenia dobroczynnego działania Opatrzności Bożej. Działanie Boga nie narusza naszej wolności. Bóg do niczego nas nie zmusza. Ostateczny wybór drogi zawsze należy do człowieka.

  Czytaj całość
 • Ludzie różnie reagują na kryzys. Jedni się załamują, przestają widzieć sens życia. Inni się wyraźnie mobilizują. Św. Paweł z entuzjazmem podjął się szerzenia Ewangelii. Jednak w czasie swoich podróży misyjnych doświadczył wielu trudnych momentów. Każde doświadczenie umacniało go w przekonaniu, że idzie słuszną drogą, że warto cierpieć dla Jezusa. To miłość Jezusa i do Jezusa dawała mu tyle siły.

  Czytaj całość
 • Św. Paweł ostrzega: Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera; kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie (2 Kor 9,6). W relacjach międzyludzkich od rzymskich czasów obowiązuje sformułowanie: do ut des – daję, abyś dawał. Jeśli dajemy komuś jakiś prezent, to liczymy w cichości ducha, że otrzymamy podobny dar. Logika Pana Boga przekracza ludzkie wyobrażenia. Powinniśmy mieć świadomość, że całe nasze życie i wszelkie możliwe dary pochodzą z ręki Boga Stwórcy.

  Czytaj całość
 • Różne są rodzaje synostwa: biologiczne – przez zrodzenie, przez adopcję i duchowe. Mamy jeszcze jeden rodzaj synostwa, który w pewien mistyczny sposób przenika te trzy wymiary – jest to synostwo Boże, które zaczyna się w momencie chrztu świętego. Jezus w Ewangelii mówi warunkach, które musimy spełnić, aby być dziećmi Boga: "Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie" (Mt 5,44–45). Kochać to znaczy: zrobić wszystko dla dobra drugiego człowieka, dla jego zbawienia.

  Czytaj całość
 • Prawo odwetu nie jest ani dobre, ani sprawiedliwe. Chrześcijanin nie ma nic wspólnego ze złem. Im bardziej Boży jesteśmy, tym mniej zły ma do nas dostępu. Zło się zwycięża dobrem. Chrześcijanin wie, że dzielone cierpienie się zmniejsza, a dzielona radość się zwiększa. Mamy być siewcami dobra i pamiętać, że Tym, kto daje wzrost, jest sam Pan!

  Czytaj całość
 • Chrystus w Kazaniu na Górze nie tylko potwierdza, ale zaostrza przykazania. W sprawach moralności nie ma tolerancji. Nasza mowa ma być zgodna z nauczaniem Chrystusa.

  Czytaj całość
 • W Starym Testamencie mężczyzna ma większe prawa niż kobieta. Jezus naucza, że grzeszne spojrzenia i czyny rodzą się w sercu człowieka. Zbawiciel wzywa wierzących do życiowego radykalizmu.

  Czytaj całość
 • Czego oczekujesz od życia? Jakie masz cele? Wielu ludzi stawia sobie różne cele, są ich świadomi i wiedzą jak do nich dążyć. Są też tacy, którzy błąkają się w życiu, nie mając sprecyzowanych celów. Naszym celem winno być przede wszystkim zjednoczenie z Bogiem. Bóg chce tego, abyśmy doświadczali wywyższenia i mieli udział w wewnętrznym życiu Boga. Nie chce abyśmy ograniczali się tylko do doczesności. On chce dać Ci wieczne szczęście i chce także dać Ci szczęście w doczesności. Wybierz PEŁNIĘ!!!

  Czytaj całość

Uzyskaj dostęp do:

 • 3558 inspirujące propozycje kazań, rozważań,
 • 36 scenariusze katechez,
 • 69 materiały dotyczące zarządzania parafią,
 • 38 artykuły poświęcone posłudze spowiedniczej dostosowane do potrzeb spowiadających,
 • 65 najważniejsze wiadomości z życia Kościoła.
Uzyskaj dostęp

Kalendarz wydarzeń

Pełny widok kalendarza