Homilie codzienne

Data:


 • W dzisiejszej Ewangelii słyszymy misyjny nakaz Jezusa względem Apostołów, aby głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu na całym świecie. Ten nakaz wypełniał również patron św. Marek. Był on uczniem Piotra i przez pewien czas towarzyszył mu w podróżach misyjnych. Do rozprzestrzeniania się Dobrej Nowiny przyczynił się swoją Ewangelią, opartą na świadectwie św. Piotra. Również i my jesteśmy wezwani do głoszenia Chrystusa. W pierwszej kolejności mamy być Jego świadkami przed samym sobą oraz w środowiskach, w których żyjemy. Nie jest to wcale łatwe zadanie.

  Czytaj całość
 • Żydowskie święto. Gwałtowne pytania. Brak szczerości. Ewangelia – słowa Pasterza. Codzienne słuchanie Pisma. Jedność z Ojcem poprzez Chrystusa.

  Czytaj całość
 • Św. Piotr w podróży apostolskiej uzdrawia chorych. Czyni to, co było udziałem Zbawiciela. Jezus Chrystus zachęca wierzących do spożywania Jego Ciała i Krwi. Nie wszyscy uczniowie są w stanie zrozumieć słowa Mesjasza Pańskiego. Niektórzy uczniowie odchodzą, bo nie mają prawdziwej wiary. Nie wierzą, że słowa Pana są duchem i są życiem (J 6,63).

  Czytaj całość
 • Potrzebujemy wsłuchać się w Chrystusa. Połączone wiara, wola i rozum stają się najlepszymi narzędziami przyjęcia, zrozumienia i akceptacji słów Jezusa. Pan Jezus daje nam Pokarm, którym jest On sam. Zasiada z nami do wieczerzy, kiedy tylko zaprosimy Go do stołu. Bez tego Pokarmu zasłabniemy w drodze.

  Czytaj całość
 • Filip i dworzanin (przed spotkaniem z uczniem Pana) reprezentują dwie różne postawy ludzi wobec prawdy, którą przyniósł na ten świat Jezus Chrystus. Nauka Chrystusa nie jest łatwa, bo obejmuje życie wieczne i Eucharystię. Wymaga ona postawy wiary. Wydarzenie opisane w Dziejach Apostolskich stanowi potwierdzenie prawdziwości nauki Jezusa Chrystusa. Wokół nas dużo jest ludzi poszukujących, którzy potrzebują naszej pomocy.

  Czytaj całość
 • Śmierć Szczepana rozpoczęła falę prześladowań wśród pierwszych chrześcijan. Ucieczka spowodowała poszerzenie terenu głoszenia Ewangelii. Największe świadectwo wiary człowiek daje w zetknięciu z drugim człowiekiem. Zachęta, by w ewangelizacji czerpać siłę od pierwszych uczniów.

  Czytaj całość
 • Przysłowie: „Apetyt rośnie w miarę jedzenia!” jest bardzo prawdziwe. Człowiek jest ciągle nienasycony. Głód posiadania rośnie. Poszukując nowych doznań, sięgamy po rzeczy niebezpieczne, które uzależniają i prowadzą do tragedii. Jezus proponuje nam pokarm, który jest w stanie zaspokoić wszystkie pragnienia naszego serca. Jezus przychodzi do nas jako chleb, który z nieba zstąpił. Spożywanie tego chleba jest gwarancją życia wiecznego. W Eucharystii Chrystus staje się naszym pokarmem i Zbawicielem.

  Czytaj całość
 • Jezus zwraca nam uwagę na to, iż nie mamy troszczyć się o pokarm przemijający, ten który nie ma żadnej wartości dla nieba, ale o ten, którym jest On sam. Jezus staje się pieczęcią autentyczności, pewnikiem, że idąc za Nim, nie zginiemy. Postawienie pieczęci to zewnętrzny znak, iż dokument jest zamknięty i nie ma nic co by można do niego dodać. Jezus przychodzi od Boga po to, aby zakończyć drogę poszukiwań i oczekiwań na Mesjasza. Przychodzi, aby połączyć teraźniejszość z przyszłością, aby słowa proroków Starego Testamentu odnalazły w Nim urzeczywistnienie.

  Czytaj całość

Uzyskaj dostęp do:

 • 2993 inspirujące propozycje kazań, rozważań,
 • 36 scenariusze katechez,
 • 69 materiały dotyczące zarządzania parafią,
 • 38 artykuły poświęcone posłudze spowiedniczej dostosowane do potrzeb spowiadających,
 • 48 najważniejsze wiadomości z życia Kościoła.
Uzyskaj dostęp

Kalendarz wydarzeń

Pełny widok kalendarza