Homilie niedzielne i świąteczne

Filtruj:Data:


 • Jezus daje zgromadzonym w Wieczerniku swojego Ducha i Apostołowie, dotąd przelęknieni, teraz wychodzą pełni mocy, aby tym, których się bali, głosić zmartwychwstałego Jezusa. Duch Święty jest Tym, który dał im tę moc i odwagę. Jezus wiele razy zapowiadał uczniom Ducha Pocieszyciela, mówiąc, że konieczne jest Jego odejście, bo ów Duch nie przyjdzie. Trójjedyny Bóg objawił się w pełni światu. Duch Święty uzdalnia nas do miłości i dobra, obdarowując nas różnymi darami i charyzmatami, które mają służyć uświęcaniu się całego Kościoła. Dzięki tej różnorodności Kościół ujawnia swoje bogactwo, według bogactwa łaski, którą zostaliśmy obdarzeni. Duch Święty jest nam dany jako spoiwo jedności Kościoła. Widzimy, jak różnorodność członków Kościoła, która w założeniu miała być bogactwem Kościoła, dzieli go i rozbija. Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy modli się o Ducha jedności dla uczniów, aby „byli jedno” na wzór jedności Boga. Potrzebujemy Ducha, aby pokonać uprzedzenia do innych i otworzyć się na wspólnotę.

  Czytaj całość
 • Wierzący w Chrystusa nie są sierotami. Tchnienie Boże jest naszym udziałem od początku stworzenia. Bóg przychodzi i staje pośrodku nas z darem pokoju. Przychodzi tam, gdzie sami się zamknęliśmy. Obdarowuje mocą, miłością i prawdą. Bóg napełnia nas po brzegi. Bądźmy ostrożni, by nie uronić ani jednej kropli łaski. W ciemnościach nocy jest widzialne Światło Boże. Odwrócenie się od niego nie sprawia, że znika. Przez sakrament chrztu świętego jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Chrześcijanie są napełnieni Duchem Świętym. To napełnienie sprawia, że przemawiają tak, że każdy usłyszy swój język ojczysty. Wychwalamy we wszystkich językach wielkie dzieła Boże. Wierzący w Chrystusa mówią językiem miłości i służby. Miłość bowiem opiera się bardziej na czynach, niż na słowach. Dążymy do nieba, gdzie panuje język miłości, bo tam jest Bóg, który jest miłością. Najważniejszą nowiną jest fakt, że naszym Panem jest Jezus, że umiłował nas do końca, że umarł, by wyrwać nas z grzechu, że zmartwychwstał, abyśmy mieli nadzieję życia wiecznego.

  Czytaj całość
 • Duch Święty jest niewidoczny dla człowieka – nawet Biblia, mówiąc o Nim, posługuje się tylko znakami czy symbolami Jego obecności w świecie. Ta obecność jest jednak rozpoznawalna poprzez owoce, jakie rodzą się pod wpływem Ducha. Działa On na duszę człowieka, na jej wewnętrzne funkcje, przynosząc konkretne dary serca i charyzmaty do posługi Kościołowi i wszystkim ludziom. W homilii wykorzystane zostało porównanie do wiatru, który przynosi orzeźwienie, ochłodę lub ciepło, wywołuje ruch, energię i kieruje nas w pożądanym kierunku. Pomoce: - wentylator pokojowy ukryty w kartonowym pudle; - można przygotować też drobną nagrodę dla zwycięzcy zgadywanki, a także kilka nadmuchanych balonów z imionami apostołów.

  Czytaj całość
 • Ktoś powiedział, że Bóg stwarza nas tak, jak ocean stwarza kontynenty – wycofując się. Bardzo dobrze rozumiemy tę prawdę w kontekście dzisiejszej Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego. Prześladowca Szaweł walczył z prawdą o zmartwychwstaniu Jezusa, dopóki sam nie zobaczył otwartego nieba, o którym świadczył św. Szczepan. Św. Paweł zrozumiał, że Ten, który wstąpił do nieba pozostał pośród swoich uczniów, więcej: pozostał w swoich uczniach. Dlatego mówi: "Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie" (Ga 2,20). Komunia z Jezusem jest komunią z niebem. "Chrystus wyzwala cię z wszelkiego zniewolenia i posyła cię, abyś zdobył samego siebie, abyś zdobył miłość, która buduje i szuka dobra" (św. Jan Paweł II).

  Czytaj całość
 • Bóg jest niewidzialny, co nie oznacza, że Go nie ma. Dzieje Apostolskie obrazują nam, co stało się po męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Każdy wierzący chciałby spotkać Jezusa twarzą w twarz. Chrystus pozostał z nami w Eucharystii, sakramentach i drugim człowieku. Aby odkryć niebo, nie trzeba czekać na śmierć, ani na paruzję. Jezusa można spotkać w otaczającym nas świecie. Drugie czytanie odsłania przed nami powołanie Jezusa i Jego zbawczą misję. Chrystus panuje nad wszelkim stworzeniem: duchowym i materialnym. Fragment z Ewangelii wg św. Mateusza ukazuje nam spotkanie uczniów ze zmartwychwstałym Jezusem. Ostatnie polecenie Chrystusa brzmi: nauczajcie i udzielajcie chrztu. Jezus Chrystus nas nie opuścił, ale pozostał z nami. Jako chrześcijanie mamy szukać Boga w codzienności, cieszyć się Nim. Naszym obowiązkiem jest spełniać wolę Ojca – tak jak wypełnił wolę Ojca Jezus Chrystus.

  Czytaj całość
 • Wyprawy na szczyt są domeną alpinistów. Często zdobywają szczyt samotnie, pokonują własną słabość i okazują hart ducha. Ostatnie spotkanie apostołów z Mistrzem miało miejsce na drodze do Betanii. Chrystus przypomniał im o swoim posłannictwie, następnie w ich obecności wzniósł się do nieba. Tajemnica Wniebowstąpienia jest nam znana z opisu św. Łukasza. Fragment z Dziejów Apostolskich, dotyczący Wniebowstąpienia, jest dla chrześcijan źródłem natchnienia. Pomoce: napis: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody! Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

  Czytaj całość
 • Bycie sierotą to trudne doświadczenie. Chrystus przygotowuje swoich uczniów na chwilę Jego odejścia. Mimo, że Chrystus fizycznie odszedł z tego świata to pozostał w Eucharystii, w Piśmie Świętym i we wspólnocie Kościoła. Brak miłości sprawia, że człowiek pozostaje sierotą.

  Czytaj całość
 • 17 maj
  2020

  Nasze czasy charakteryzuje gadatliwość, ale słowa rzadko przemieniają się w czyny. Wierzący nie zastanawia się nad wypełnianiem przykazań – po prostu stara się to uczynić. Przykazania są drogą wolności i ku wolności. Nie musimy nikomu się tłumaczyć z tego, że zachowujemy przykazania. Wypełniamy je, bo Syn zachował przykazania Ojca. Wypełnienie przykazań jest świadectwem życia zgodnego z Ewangelią i obroną nadziei, która jest w nas. Pan Jezus zapewnia, że życie przykazaniem miłości leży w zasięgu naszych możliwości. Bez miłości przykazania staną się brzemieniem nie do uniesienia. Głównym wrogiem w życiu miłością jest szatan, który wypełniony jest nienawiścią. Szatan nienawidzi miłości i pożąda naszego zniewolenia. Sami nie potrafimy się obronić. Bóg daje nam pomoc, Ducha Świętego. Pocieszyciel niesie umocnienie, rozpala duszę w miłości do Boga. Przynosi nam moc Bożą! Duch Święty jest Duchem Prawdy – potęgi, której nie potrafimy objąć.

  Czytaj całość

Uzyskaj dostęp do:

 • 4024 inspirujące propozycje kazań, rozważań,
 • 36 scenariusze katechez,
 • 69 materiały dotyczące zarządzania parafią,
 • 38 artykuły poświęcone posłudze spowiedniczej dostosowane do potrzeb spowiadających,
 • 154 najważniejsze wiadomości z życia Kościoła.
Uzyskaj dostęp

Kalendarz wydarzeń

Pełny widok kalendarza