Homilie niedzielne i świąteczne

Filtruj:Data:


 • 24 sty
  2021

  Czas przemija. Jest to rzeczywistość, której nie da się zatrzymać. Jest ona nieodwracalna. Konieczność śmierci zasmuca każdego z nas. Jako ludzie wierzący musimy nauczyć się umiejętnie żyć na tym świecie i pamiętać, że nie jesteśmy z tego świata. Jezus przychodzi na ziemię, aby ukazać nam pełnię życia w obfitości. Pokazuje nam, że jesteśmy wybrani przez Boga Ojca. W ten sposób mamy świadomość, że jesteśmy nie z tego świata. Naszą bronią jest ciągłe nawracanie się. Grzech w języku hebrajskim oznacza pomylenie celu, nie trafienie do tarczy. Z kolei nawrócenie oznacza zwrot we właściwym kierunku. Nawrócić się, to rozpoznać Boga pośród nas. To wyznać, że mój Bóg jest Bogiem Żywym, a nie martwym.

  Czytaj całość
 • 24 sty
  2021

  Słowa św. Pawła. Słowa Jezusa. Rozumienie tych przypomnień. Czas życia ludzkiego. Przyjście Boga na świat. Dać swiadectwo prawdzie. Wezwanie do nawrócenia. Dążenie do dojrzałości. Moralny ferment. Chrześcijańskie pojęcie miłości. Poznać i dzielić się Prawdą.

  Czytaj całość
 • 24 sty
  2021

  Bóg powołuje do bycia lekarzem, policjantem, księdzem. W Ewangelii Pan Jezus również powoływał konkretnych ludzi. Powołał Szymona i Andrzeja do bycia rybakami ludzi. Z rybą bardzo mocno związana jest postać Starego Testamentu, o której słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Tą osobą jest prorok Jonasz. Jego głównym zadaniem było wzywanie ludzi do nawrócenia. Podobne zadanie mieli Apostołowie. Aby dobrze zapamiętać wszystkie informacje, mam dla was szczególne zadanie. Spróbujcie razem z rodzicami zaplanować swój dzień w taki sposób, aby mieć czas na spotkanie z Panem Bogiem. Na obrazkach, które za chwilę otrzymacie zaznaczcie kolorami odpowiednio: Głowa – odmówienie porannego modlitwy; Ogon – odmówienie wieczornej modlitwy; Tułów – udział w niedzielnej Mszy św.; Łuski – dobre uczynki. Pomoce: Akwarium z rybkami, lub zdjęcie; Obrazek proroka Jonasza; Sieci; Rysunek ryby do pokolorowania dla dzieci (można też poprosić dzieci, aby same namalowały rybę, którą potem pokolorują).

  Czytaj całość
 • 17 sty
  2021

  Powołanie Samuela. Powołanie Apostołów. Powołanie św. Pawła. Bóg powołuje w różny sposób i choć inicjatywa zawsze jest od Boga, to czyni to przy współpracy innych ludzi. Nasze świadectwo jest wymagane, aby Bóg powoływał do służby kapłańskiej i zakonnej.

  Czytaj całość
 • 17 sty
  2021

  Trzeba zobaczyć w powołaniu Samuela działanie ze strony Boga. To wezwanie, które kieruje Bóg do człowieka, zmienia nie tylko życie samego powołanego, ale i innych. Ważne jest zamieszkanie z Bogiem. Samuel miał pod tym względem ułatwione zadanie, będąc pod opieką kapłana Helego, zamieszkiwał blisko świątyni. Pierwszą ważną umiejętnością ucznia Chrystusa jest słuchanie. Świadectwo Jana wskazuje na Chrystusa, Baranka Bożego. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak to mówił, i poszli za Jezusem. Odnajdujemy następną podpowiedź na drogę bycia prawdziwym uczniem Jezusa. Nasze życie powinno być ofiarą miłą Bogu, składaną w każdej chwili naszego życia. Św. Paweł napomina nas, że nasze ciało jest świątynią, a miejscem spotkania z Panem jest świątynia. Jednak sam budynek jest pustą bryłą, dlatego Apostoł Paweł zwraca nam uwagę na aspekt sakramentalny i duchowy. W każdej Eucharystii płynie wezwanie do karmienia się Słowem Bożym i Ciałem Chrystusa.

  Czytaj całość
 • 17 sty
  2021

  Jezus zwraca się do apostołów po imieniu. Pismo Święte podkreśla znaczenie imienia człowieka. Bóg zwraca się bezpośrednio i osobiście do każdego z nas. Jeśli odpowiemy Bogu „tak”, będzie mógł tworzyć z nas wspólnotę, która przekazuje wiarę innym. Nasze imiona zapisane są w niebie w księdze żywych. Księga Apokalipsy mówi nam, że na koniec czasów Bóg wezwie zbawionych po imieniu do życia wiecznego. Imię każdego człowieka domaga się szacunku. Nie wolno bez powodu psuć czyjegoś dobrego imienia przez obmowę albo oszczerstwa.

  Czytaj całość
 • W naszym codziennym słowniku, po wykonaniu pierwszego, trudnego zadania, mówimy, że przeszliśmy „chrzest bojowy”. Chrzest bojowy i chrzest w Kościele jest przeżywany na początku drogi dalszych zmagań. Nazwa „chrześcijanin” posiada w sobie dwa odniesienia do dwóch podobnie zaczynających się słów: chrzest i Chrystus. Mówimy, że chrześcijanin to człowiek ochrzczony albo człowiek, który jest uczniem Chrystusa. Słowa chrzest, chrześcijanin i Chrystus są wpisane w naszym „dowodzie osobistym”, w naszym duchowym paszporcie, z którego możemy wyczytać, kim naprawdę jesteśmy. Greckie, biblijne słowo baptismos, przetłumaczone dosłownie na język polski, oznacza „zanurzenie”. To zanurzenie jest odkryciem nowych wymiarów ludzkiego życia. Chrzest, zanurzenie w potoku wody, jest „obmyciem weselnym, które poprzedza ucztę weselną – Eucharystię” (KKK, 1617). Niech dzisiejsza Uczta Eucharystyczna stanie się dla każdego z nas świętą i ożywiającą przestrzenią, do której weszliśmy przez bramę chrztu.

  Czytaj całość
 • Niedziela Chrztu Pańskiego przenosi nas nad rzekę Jordan. Chrzest udzielany przez Jana Chrzciciela był chrztem nawrócenia i pokuty. Chrzest Jezusowy jest chrztem z Ducha Świętego. W tym sakramencie otrzymujemy niewidzialną moc Ducha Bożego, dzięki któremu zostajemy włączeni we wspólnotę Kościoła i zostajemy obmyci z grzechu pierworodnego. Otrzymane na chrzcie imię wyraża godność człowieka. Znak krzyża na czole to znak przynależności do Jezusa i Jego Kościoła. Namaszczenie olejem wyraża, że człowiek staje się wybrańcem Boga, który umacnia go mocą Bożą. Człowiek staje się czysty i niewinny. Biała szata to przyobleczenie się w Chrystusa. Światło to symbol zmartwychwstałego Chrystusa. Od momentu chrztu św. drogowskazem dla człowieka staje się osoba Jezusa Chrystusa. Słowa Jezusa, przykazanie miłości Boga i bliźniego, zapisane na kartach Ewangelii, będą wskazywały drogę do nieba. Wiara wymaga dzielenia się nią z innymi. Świadectwo, które dajemy, umacnia nie tylko naszą wiarę, ale potwierdza wiarę w innych.

  Czytaj całość

Uzyskaj dostęp do:

 • 4348 inspirujące propozycje kazań, rozważań,
 • 36 scenariusze katechez,
 • 69 materiały dotyczące zarządzania parafią,
 • 38 artykuły poświęcone posłudze spowiedniczej dostosowane do potrzeb spowiadających,
 • 223 najważniejsze wiadomości z życia Kościoła.
Uzyskaj dostęp

Kalendarz wydarzeń

Pełny widok kalendarza