• Na terenie mojej parafi i znajduje się cmentarz i jako jego zarządca mam obowiązek prowadzenia odpowiedniej dokumentacji. Jak długo należy przechowywać księgi?

  Czytaj całość
 • Polacy, niezależnie od światopoglądu i wyznania, przywiązują dużą wagę do kultu zmarłych. Widać to najlepiej podczas uroczystości Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny, gdy tłumy ludzi śpieszą na cmentarze, by złożyć hołd zmarłym i pomodlić się za nich. Jest to też okazja do refleksji nad ludzkim losem. Cmentarze korzystają ze szczególnej ochrony prawnej, a naruszenie powagi miejsca pochówku jest uważane za zachowanie skandaliczne, godne potępienia przez społeczeństwo.

  Czytaj całość
 • Cmentarz parafialny jest już zapełniony. Parafia chciałaby, aby w gminie powstał cmentarz komunalny, ale organy gminy uparcie zwlekają z utworzeniem go. Podpowiadamy, jakie działania można podjąć w takiej sytuacji.

  Czytaj całość
 • Zagadnienie funkcjonowania cmentarzy wyznaniowych było już kilkakrotnie poruszane na łamach „Monitora”, jednak do tej pory nie podejmowaliśmy analizy problematyki usług cmentarnych i usług pogrzebowych, które z punktu widzenia parafii i jej działalności odgrywają istotną rolę. Problematyka ta występuje przede wszystkim w kontekście działalności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, badającego, czy w związku z szeroko rozumianą działalnością na terenie cmentarzy wyznaniowych nie dochodzi do naruszenia zasad konkurencji.

  Czytaj całość
 • Sprawy opłat cmentarnych niejednokrotnie budzą kontrowersje. Nie dotyczy to opłat związanych z samym pochówkiem – tutaj zasadniczo nie ma większych problemów. Niejednokrotnie jednak dysponenci grobów nie pamiętają, że po 20 latach należy taką opłatę odnowić. Zdarzają się także spory dotyczące prawa do grobu.

  Czytaj całość

Uzyskaj dostęp do:

 • 6024 inspirujących propozycji kazań, rozważań,
 • 36 scenariuszy katechez,
 • 69 materiałów dotyczących zarządzania parafią,
 • 38 artykułów poświęconych posłudze spowiedniczej dostosowane do potrzeb spowiadających,
 • 331 najważniejszych wiadomości z życia Kościoła.
Uzyskaj dostęp

Kalendarz wydarzeń

Pełny widok kalendarza