Ludzie kochający są apostołami królestwa Bożego. Troska o czystość serca jest drogą wolności, drogą do nieba. Żyjemy dla radości naszego Pana. Czasem wydaje nam się, że nasze życie przynosi małe owoce. Możemy stać się miejscem „schronienia” dla innych..

Czytaj całość

Bóg, nasz Ojciec, przez Najświętszą Ofiarę okazuje wielkie miłosierdzie wszystkim wiernym zmarłym, których obdarzył łaską chrztu świętego. Dziś prosimy, by dał im pełnię wiecznej radości. Modlitwą pragniemy ogarnąć wszystkich, którzy spoczywają na naszym cmentarzu i na wszystkich cmentarzach świata, a także tych, co miejsce wiecznego spoczynku mają poza wszelkimi cmentarzami: w morzu, w górach i na polach bitew. Pamiętajmy o darach duchowych dla zmarłych. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: Ponieważ wierni zmarli, poddani oczyszczeniu, także są członkami tej samej komunii świętych, możemy pomóc im, uzyskując za nich odpusty, by zostali uwolnieni od kar doczesnych, na które zasłużyli swoimi grzechami (1479). Dzisiejsze słowo Boże wzywa nas do wiary w zmartwychwstanie i życie wieczne. Mówi nam, że Bóg przyjął wybranych jako całopalną ofiarę; przypomina, że to, co widzialne, przemija, a to, co niewidzialne, trwa wiecznie; informuje, że w domu Ojca Niebieskiego jest mieszkań wiele. Tych słów słuchali nasi zmarli. My też ich słuchamy podczas ziemskiego bytowania. Głęboka jest nasza wiara w życie pozagrobowe. Mamy przygotowane w niebie wieczne mieszkanie, które nie zniszczeje i będzie trwało na wieki. Chrystus wstąpiwszy do nieba, zatroszczył się o wieczne lokum dla każdego zbawionego. Ta prawda niech przenika nasze życie doczesne..

Czytaj całość

Podczas pogrzebu słowami pieśni Niech aniołowie zawiodą cię do raju, prosimy aniołów, aby towarzyszyli zmarłemu w ostatniej drodze i wprowadzili go do domu Ojca. Słowo Boże ukazuje nam postać Archanioła Michała, który nazwany jest „wielkim księciem” oraz opiekunem i obrońcą ludu izraelskiego. Pojawienie się Archanioła Michała na ziemi zwiastuje zbawienie oraz tryumf ludzi wiernie wypełniających prawo Boże. Będzie to czas powszechnego zmartwychwstania.  Archanioł Michał w Apokalipsie występuje na czele duchów niebieskich, które definitywnie pokonają szatana. Aniołowie są Bożymi posłańcami, którzy na różne sposoby mają opiekować się i pomagać ludziom. Jako aniołowie stróżowie towarzyszą nam od chwili narodzin aż do naszej śmierci..

Czytaj całość

Uzyskaj dostęp do:

  • 2742 inspirujące propozycje kazań, rozważań,
  • 36 scenariusze katechez,
  • 69 materiały dotyczące zarządzania parafią,
  • 38 artykuły poświęcone posłudze spowiedniczej dostosowane do potrzeb spowiadających,
  • 47 najważniejsze wiadomości z życia Kościoła.
Uzyskaj dostęp

Kalendarz wydarzeń

Pełny widok kalendarza