Liturgia Wielkiej Środy wprowadza nas w mroczną przestrzeń ludzkiej niewierności i zdrady. Judasz duchowo oddalił się od Mistrza. To oddalanie się od Pana utworzyło przestrzeń, w której zaczęły kiełkować zdradliwe myśli. Jezus nie zapobiegł zdradzie Judasza. Mesjasz miał doświadczyć najboleśniejszej zdrady ze strony przyjaciela..

Czytaj całość

Niedziela Męki Pańskiej – nazwa pochodząca od liturgii słowa. Niedziela Palmowa – nazwa pochodząca od wydarzeń. Tłum wita Chrystusa, a po kilku dniach odwraca się od Niego. Powodem takiej radykalnej zmiany może być egoizm. Dzisiejszy człowiek także uważa, że Bóg mu jest niepotrzebny. Skupia się na tym, co „ziemskie”. Największym darem jest chrzest, ale my o tym nie pamiętamy. Wielki Tydzień to czas naszego przygotowania do Wielkanocnego Poranka. Wielki Tydzień to czas bliskości z Bogiem. Palma ma być znakiem, że należy wyznać Bogu miłość czynami, a nie tylko słowem..

Czytaj całość

"Kościół stale sprawuje Eucharystię, znajdując w niej „źródło życia i świętości” (por. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa), znak skuteczny łaski i pojednania z Bogiem, zapowiedź życia wiecznego" (św. Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor hominis”, 10). "Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi. I wtedy odda każdemu według jego postępowania" (Mt 16,27). "Uwierzyć w Syna ukrzyżowanego, to znaczy „zobaczyć Ojca” (por. J 14,9), to znaczy uwierzyć, że w świecie jest obecna miłość i że ta miłość jest potężniejsza od zła jakiegokolwiek, w które uwikłany jest człowiek, ludzkość, świat. Uwierzyć zaś w taką miłość, to znaczy uwierzyć w miłosierdzie. Miłosierdzie jest bowiem nieodzownym wymiarem miłości, jest jakby drugim jej imieniem, a zarazem właściwym sposobem jej objawiania się i realizacji wobec rzeczywistości zła, które jest w świecie, które dotyka i osacza człowieka, które wdziera się również do jego serca i może go „zatracić w piekle” (Mt 10,28)" (św. Jan Paweł II, Encyklika “Dives in misericordia”, 7)..

Czytaj całość

Uzyskaj dostęp do:

  • 3952 inspirujące propozycje kazań, rozważań,
  • 36 scenariusze katechez,
  • 69 materiały dotyczące zarządzania parafią,
  • 38 artykuły poświęcone posłudze spowiedniczej dostosowane do potrzeb spowiadających,
  • 131 najważniejsze wiadomości z życia Kościoła.
Uzyskaj dostęp

Kalendarz wydarzeń

Pełny widok kalendarza