Musimy sobie uświadomić, że to siewca decyduje o tym, gdzie rzuci ziarno. „Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?” (Rz 8,35). Bóg kieruje swoją miłość do człowieka bez względu na wszystko – sieje nie patrząc, czy ziarno pada na ziemię skalistą, pokrytą cierniami, czy na żyzną. To ja i ty decyduję o tym, jak wygląda moje serce..

Czytaj całość

Gospodarz wysyła do winnicy o różnych porach dnia i w różny sposób. Dwie prawdy wynikają z tego opisu: – choć Chrystus powołuje w różny sposób, to jednak zawsze używa formy nakazowej; – to Bóg przychodzi do kandydatów na robotników i On ich wysyła. Są trzy grupy robotników: z pierwszymi gospodarz zawiera umowę, drugim obiecuje jakąś nagrodę, trzecich tylko wysyła. Te grupy robotników odzwierciedlają dzisiejszych wierzących w Chrystusa. Zakończenie pracy niesie ze sobą rozliczenie z robotnikami. Odwrócenie kolejności wypłaty (od ostatnich do pierwszych) niesie ze sobą określoną treść. Słowo „przyjacielu” ma również swoje znaczenie. Każdy z nas został wezwany do pracy w winnicy. Naszą postawą klasyfikujemy siebie do określonej grupy robotników..

Czytaj całość

"Kościół stale sprawuje Eucharystię, znajdując w niej „źródło życia i świętości” (por. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa), znak skuteczny łaski i pojednania z Bogiem, zapowiedź życia wiecznego" (św. Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor hominis”, 10). "Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi. I wtedy odda każdemu według jego postępowania" (Mt 16,27). "Uwierzyć w Syna ukrzyżowanego, to znaczy „zobaczyć Ojca” (por. J 14,9), to znaczy uwierzyć, że w świecie jest obecna miłość i że ta miłość jest potężniejsza od zła jakiegokolwiek, w które uwikłany jest człowiek, ludzkość, świat. Uwierzyć zaś w taką miłość, to znaczy uwierzyć w miłosierdzie. Miłosierdzie jest bowiem nieodzownym wymiarem miłości, jest jakby drugim jej imieniem, a zarazem właściwym sposobem jej objawiania się i realizacji wobec rzeczywistości zła, które jest w świecie, które dotyka i osacza człowieka, które wdziera się również do jego serca i może go „zatracić w piekle” (Mt 10,28)" (św. Jan Paweł II, Encyklika “Dives in misericordia”, 7)..

Czytaj całość

Uzyskaj dostęp do:

  • 4171 inspirujące propozycje kazań, rozważań,
  • 36 scenariusze katechez,
  • 69 materiały dotyczące zarządzania parafią,
  • 38 artykuły poświęcone posłudze spowiedniczej dostosowane do potrzeb spowiadających,
  • 185 najważniejsze wiadomości z życia Kościoła.
Uzyskaj dostęp

Kalendarz wydarzeń

Pełny widok kalendarza