Chrystus całą noc spędził na modlitwie przed wyborem najbliższych współpracowników. Powołał spośród swoich uczniów dwunastu na Apostołów. Wśród nich są Szymon i Juda Tadeusz. Obydwaj ponieśli śmierć męczeńską za wiarę. Również ikonografia przedstawia ich wspólnie. Św. Szymon trzyma w ręku drewnianą piłę, św. Juda Tadeusz – włócznię i narzędzia, którymi zadano im śmierć..

Czytaj całość

Uroczystości Pańskie, maryjne i ku czci świętych obchodzimy wspólnie z innymi. Natomiast poświęcenie naszego kościoła parafialnego jest tylko naszym świętem. Życie parafialnej wspólnoty koncentruje się w kościele parafialnym. Obchody rocznicy poświęcenia świątyni są znakiem szacunku dla miejsca świętego, w którym mieszka Jezus Eucharystyczny pod postaciami chleba i wina, w którym sprawujemy Eucharystię..

Czytaj całość

"Kościół stale sprawuje Eucharystię, znajdując w niej „źródło życia i świętości” (por. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa), znak skuteczny łaski i pojednania z Bogiem, zapowiedź życia wiecznego" (św. Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor hominis”, 10). "Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi. I wtedy odda każdemu według jego postępowania" (Mt 16,27). "Uwierzyć w Syna ukrzyżowanego, to znaczy „zobaczyć Ojca” (por. J 14,9), to znaczy uwierzyć, że w świecie jest obecna miłość i że ta miłość jest potężniejsza od zła jakiegokolwiek, w które uwikłany jest człowiek, ludzkość, świat. Uwierzyć zaś w taką miłość, to znaczy uwierzyć w miłosierdzie. Miłosierdzie jest bowiem nieodzownym wymiarem miłości, jest jakby drugim jej imieniem, a zarazem właściwym sposobem jej objawiania się i realizacji wobec rzeczywistości zła, które jest w świecie, które dotyka i osacza człowieka, które wdziera się również do jego serca i może go „zatracić w piekle” (Mt 10,28)" (św. Jan Paweł II, Encyklika “Dives in misericordia”, 7)..

Czytaj całość

Uzyskaj dostęp do:

  • 4705 inspirujące propozycje kazań, rozważań,
  • 36 scenariusze katechez,
  • 69 materiały dotyczące zarządzania parafią,
  • 38 artykuły poświęcone posłudze spowiedniczej dostosowane do potrzeb spowiadających,
  • 249 najważniejsze wiadomości z życia Kościoła.
Uzyskaj dostęp

Kalendarz wydarzeń

Pełny widok kalendarza