Dla ucznia Chrystusa najważniejsze jest pełnić wolę Boga Ojca. Wzorem jest Jezus. Dlatego też uczeń Jezusa nie spocznie dopóki nie zrobi wszystkiego, co możliwe, aby jego bliźni zostali zbawieni. W jaki sposób trafić do niechrześcijan z Bożą nauką? Jedynym sposobem jest głoszenie Ewangelii i leczenie wszystkich chorób i słabości. Ewangelią jest Syn Boży Każdy z nas ma jakieś słabości i cierpi na różne choroby. Dlatego też każdy z nas potrzebuje uzdrowieńczej mocy płynącej z Ewangelii i Bożego leczenia. Nie wolno nam czekać, ale trzeba iść i głosić Ewangelię. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie..

Czytaj całość

Rady rodziców dla dzieci są bardzo ważne, gdyż wypływają z miłości i kształtują osobowość dzieci. Rady dla dorosłych są potrzebne, bo każdy człowiek pragnie mieć kogoś, przed kim można się wypowiedzieć, wypłakać, wygadać. Rady Izajasza dla Izraelitów dotyczyły przygotowania się na przyjście Mesjasza. Warto jest mieć kogoś, kto daje dobre rady: przyjaciel, stały spowiednik, mądry sąsiad. Pomoce: napis: Przyjdź, Panie Jezu!.

Czytaj całość

"Kościół stale sprawuje Eucharystię, znajdując w niej „źródło życia i świętości” (por. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa), znak skuteczny łaski i pojednania z Bogiem, zapowiedź życia wiecznego" (św. Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor hominis”, 10). "Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi. I wtedy odda każdemu według jego postępowania" (Mt 16,27). "Uwierzyć w Syna ukrzyżowanego, to znaczy „zobaczyć Ojca” (por. J 14,9), to znaczy uwierzyć, że w świecie jest obecna miłość i że ta miłość jest potężniejsza od zła jakiegokolwiek, w które uwikłany jest człowiek, ludzkość, świat. Uwierzyć zaś w taką miłość, to znaczy uwierzyć w miłosierdzie. Miłosierdzie jest bowiem nieodzownym wymiarem miłości, jest jakby drugim jej imieniem, a zarazem właściwym sposobem jej objawiania się i realizacji wobec rzeczywistości zła, które jest w świecie, które dotyka i osacza człowieka, które wdziera się również do jego serca i może go „zatracić w piekle” (Mt 10,28)" (św. Jan Paweł II, Encyklika “Dives in misericordia”, 7)..

Czytaj całość

Uzyskaj dostęp do:

  • 4268 inspirujące propozycje kazań, rozważań,
  • 36 scenariusze katechez,
  • 69 materiały dotyczące zarządzania parafią,
  • 38 artykuły poświęcone posłudze spowiedniczej dostosowane do potrzeb spowiadających,
  • 210 najważniejsze wiadomości z życia Kościoła.
Uzyskaj dostęp

Kalendarz wydarzeń

Pełny widok kalendarza