Zwolniono kiedyś pewnego więźnia. Strażnicy zaprowadzili go na wielką pustynię, pełną głębokich rozpadlin i niebotycznych gór. Kilka zaledwie dostrzegalnych źródeł dostarczało życiodajnej wody. U kresu pustyni wyrastało wspaniałe miasto. Strażnicy rzekli do więźnia: „jesteś wolny. Możesz robić co chcesz”. Wolność w żadnym razie nie oznacza sytuacji, w której „wszystko mi wolno”. Są granice wyznaczane dobrem drugiego. „Kompasem” ofiarowanym nam przez Ojca na drogę naszego życia jest światło Bożego Słowa. Za wielką cenę zostaliśmy odkupieni, a więc należymy do Chrystusa nie do siebie samych i dlatego nie można mówić: „wszystko mi wolno”, to jest bardzo niebezpieczne! Takim „kompasem” może być też świadectwo innych..

Czytaj całość

Wypędzenie z człowieka złego ducha oznacza, że pojawił się ktoś, kto ma władzę nad duchami nieczystymi, kto jest w stanie je zwyciężyć, a więc rzeczywiście przyszło królestwo Boże. Nauczanie Jezusa musiało robić wrażenie, musiało różnić się od tego, co ludzie słyszeli od uczonych w Piśmie. Nauka Jezusa była głoszona z mocą. Jezus uczył jak ten, który ma władzę. Jezus identyfikował się ze swoim słowem. Uczeni w Piśmie bardziej głosili siebie samych niż słowo Boże. Często ważniejsza była tradycja wymyślona przez ludzi, niż to, co objawił Bóg. Nauka Jezusa jest nowa, bo ukazuje moc głoszonego słowa, ukazuje moc Bożą. Ona ukazuje prawdziwe oblicze Boga..

Czytaj całość

Podczas pogrzebu słowami pieśni Niech aniołowie zawiodą cię do raju, prosimy aniołów, aby towarzyszyli zmarłemu w ostatniej drodze i wprowadzili go do domu Ojca. Słowo Boże ukazuje nam postać Archanioła Michała, który nazwany jest „wielkim księciem” oraz opiekunem i obrońcą ludu izraelskiego. Pojawienie się Archanioła Michała na ziemi zwiastuje zbawienie oraz tryumf ludzi wiernie wypełniających prawo Boże. Będzie to czas powszechnego zmartwychwstania.  Archanioł Michał w Apokalipsie występuje na czele duchów niebieskich, które definitywnie pokonają szatana. Aniołowie są Bożymi posłańcami, którzy na różne sposoby mają opiekować się i pomagać ludziom. Jako aniołowie stróżowie towarzyszą nam od chwili narodzin aż do naszej śmierci..

Czytaj całość

Uzyskaj dostęp do:

  • 2867 inspirujące propozycje kazań, rozważań,
  • 36 scenariusze katechez,
  • 69 materiały dotyczące zarządzania parafią,
  • 38 artykuły poświęcone posłudze spowiedniczej dostosowane do potrzeb spowiadających,
  • 47 najważniejsze wiadomości z życia Kościoła.
Uzyskaj dostęp

Kalendarz wydarzeń

Pełny widok kalendarza