Homilie niedzielne i świąteczne

Filtruj:Data:


 • Ludzie zasłuchani w słowa Jezusa zapomnieli nawet o głodzie. Jezus wyprzedza ludzkie pragnienia i zaspokaja je. Daje słuchaczom nie tylko chleb, ale przede wszystkim swoje słowo. To nie chleb trzymał ich przy Jezusie, a Jego uzdrawiająca moc i Jego pełne niezwykłej i świeżej prawdy słowa. Ogromnym problemem współczesnego świata jest głód fizyczny, ale nie to wydaje się być najważniejsze. Współczesny człowiek potrzebuje przede wszystkim zaspokojenia pragnień duchowych. Próby zaspokojenia ich na własną rękę kończą się jeszcze większym głodem i pragnieniem, a nawet duchową „śmiercią głodową”. Jezus przede wszystkim zaspokaja w nas pragnienie Boga, na tym się koncentruje. Jezus pragnie zaspokoić głód Boga w każdym człowieku, nawet jeśli ten głód nie jest jeszcze uświadomiony.

  Czytaj całość
 • Polecenie – Wy dajcie im jeść (Łk 9,13) – to nie żart ani ironia. Chrześcijanin jest zaproszony do dzielenia się z innymi – to prowadzi do zachowania i pomnażania otrzymanego wcześniej daru. Chrystusowe bierzcie i jedzcie, to wzór postępowania i jednocześnie pokarm na drogę. Nie bójmy się pustkowia i ilości ludzi – Bóg zatroszczy się o wszystko. W dzieleniu się nie ma miejsca na kalkulację, która prowadzi do egoizmu. Dzieci sypiące kwiaty w procesji Bożego Ciała pokazują, jak radosną i spontaniczną czynnością jest dzielenie się. Chrześcijanin to człowiek słowa – żyje obietnicą Bożą, jego życie opiera się na czynach i prawdzie. Wiarygodność świadectwa wymaga, by słowo Boże wcielać w życie.

  Czytaj całość
 • Jeśli podczas trudnej wędrówki kierujemy się wskazaniami kompasu, to na pewno nie zgubimy celu. Cel w życiu miał również Abram, któremu błogosławił król Melchizedek. Wyniesione przez króla chleb i wino to zapowiedź Eucharystii. Poucza o tym św. Paweł. Rozmnożenie chleba w Ewangelii jest również zapowiedzią Eucharystii. W Boże Ciało Kościół ukazuje swoją wiarę całemu światu, odbywając tradycyjnie procesję do czterech ołtarzy. Dzielimy się z dziećmi radością z tego, że możemy wszystkim ludziom ukazywać wiarę w żywą obecność Chrystusa w świętych postaciach Chleba i Krwi. Pouczamy, że to jest zadanie wszystkich wierzących w Pana Jezusa. Tę tajemnicę przeżywamy w czasie każdej Eucharystii. Pomoce: duża hostia, ampułka z winem, kielich.

  Czytaj całość
 • Droga Krzyżowa w Lourdes. Opowiadanie kapłana – przewodnika pielgrzymek – o niedostatku ludzkich doświadczeń, gdy mowa jest o cierpieniu Matki Boskiej. Miłość i cierpienie to dwie tajemnice, których nie jesteśmy w stanie przekazać słowami. Możemy tylko odwołać się do własnych przeżyć, które z natury swej są indywidualne Uroczystość Trójcy Świętej ukazuje nam Boga jako tajemnicę Miłości. Miłość to święte słowo, które dziś jest deprawowane, wypaczane, brukane, sprowadzane do wymiaru cielesności, a nawet grzechu. Poprzez Mękę Chrystusa wkraczamy w tajemnicę cierpienia Boga. Dziś spotykamy wypaczanie treści i tajemnicy cierpienia. Jako że człowiek nie zrozumie tajemnicy Trójcy Świętej, powinien przede wszystkim prosić o dar wiary.

  Czytaj całość
 • Jak każdej niedzieli, tak i dzisiaj gromadzimy się na liturgii w kościele. Przeżywamy Uroczystość Trójcy Świętej. Wiele razy przyzywamy Osób Boskich. Często odmawiamy modlitwy, wychwalając ich majestat, ale czy podejmujemy trud adoracji Trójcy Świętej? Dzisiaj nie pochylimy sie nad tekstami biblijnymi, chociaż mają one niezwykłą wartość. Dzisiaj pragnę was zaprosić do zatrzymania sie nad niezwykłym dziełem Rublowa, ikoną Trójcy Świętej. Jedność Osób Boskich wyrażona jest w podobnych kolorach szat, identycznych berłach, symbolach świętości i wieczności jakimi są aureole i skrzydła. Bóg Chrystus – kapłan najwyższy i wieczny, który oddał za nas swoje życie. Bóg Ojciec charakteryzuje się przezroczystymi szatami, jest Duchem doskonałym. Bóg Duch Święty wyrusza na ziemię, by odnowić jej oblicze. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do kontemplacji Trójcy Świętej.

  Czytaj całość
 • Trójca Święta towarzyszy nam od początku naszego życia. Modlitwa znaku krzyża świętego „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” jest pierwszą modlitwą, której się uczymy. Próba przybliżenia tajemnicy Trójcy za pomocą dzbanków z czystą i brudną wodą (por. Pełno Ciebie. Rozważania niedzielne ks. Rafała Nitka SAC, Trójca Święta, za: https://www.youtube.com/watch?v=6vqIjAMgCHE). Trójca Święta jest ze sobą w ścisłej relacji – człowiek też potrzebuje relacji, drugiej osoby. Potrzebujemy drugiej osoby, by być szczęśliwymi. To we wspólnocie z innymi odkrywam, że jestem kimś wyjątkowym. Pomoce - pięć takich samych, przezroczystych dzbanków lub trzy takie same dzbanki i dwa inne: trzy identyczne dzbanki wypełniamy równo czystą wodą, jeden dzbanek jest wypełniony brudną, ciemną wodą, jeden dzbanek jest pusty; - pojemnik do wylania wody.

  Czytaj całość
 • Wraz z zesłaniem Ducha Świętego rozpoczęły się czasy ostateczne… Bóg Ojciec dopełnił Swojego objawienia w Synu – Jezusie Chrystusie i posłał Kościołowi Ducha Świętego, który ma prowadzić Lud Boży aż do dnia Paruzji. Jedność, solidarność, wspólnota! Duch Święty może zstąpić tylko tam, gdzie panuje jedność; gdzie żyje się Ewangelią; gdzie wzajemna miłość jest fundamentem wspólnoty! Niesamowite znaki, jakie towarzyszą zesłaniu Ducha Świętego są dla nas zapowiedzią tego, w jak gwałtowny i nieprzewidywalny sposób działa Bóg wtedy, gdy Mu na to pozwolimy… W Kościele, we wspólnocie, w rodzinie nie ma równych i równiejszych; nie ma lepszych i gorszych – każdy jest tak samo gotowy na przyjęcie Ducha Świętego.

  Czytaj całość
 • Duch Boży przychodzi do naszych zalęknionych serc. Lęk przed działaniem Ducha Świętego wynika z naszej ignorancji. Z obawy przed nieprzewidywalnością Ducha, zamykamy się na cztery spusty. Lęk wzrasta, kiedy uświadamiamy sobie, czego dokonał Duch w sercach (i życiu) tych, którzy pozwolili Mu działać. Boimy się zmian, które wymagają od nas zaangażowania i jednoznacznej postawy, a to sprawia, że pozostajemy nijacy i powierzchowni. Jesteśmy chrześcijanami i trzeba pamiętać, że bez pomocy Ducha Świętego nawet przeżegnać się nie możemy. Wyznawca Chrystusa żyje na co dzień darem Ducha Świętego i darami, których On tak obficie udziela. Chrzest i bierzmowanie sprawiają, że jest w nas niezatarty ślad Bożej obecności. Co uczyniłem ze swoimi sakramentami chrztu i bierzmowania? Jeśli tylko chcesz, to znajdziesz wiele dowodów na obecność Ducha.

  Czytaj całość

Uzyskaj dostęp do:

 • 3558 inspirujące propozycje kazań, rozważań,
 • 36 scenariusze katechez,
 • 69 materiały dotyczące zarządzania parafią,
 • 38 artykuły poświęcone posłudze spowiedniczej dostosowane do potrzeb spowiadających,
 • 65 najważniejsze wiadomości z życia Kościoła.
Uzyskaj dostęp

Kalendarz wydarzeń

Pełny widok kalendarza