Homilie niedzielne i świąteczne

Filtruj:Data:


 • 23 sty
  2022

  Niedzielna Eucharystia jest miejscem oddania Bogu chwały ale i przestrzenią nasycenia się słowem Bożym i Eucharystią. Ewangelia ukazuje nam Jezusa jako Pana napełnionego łaską i namaszczonego przez Boga. Pięknie ukazana jest tutaj relacja w Trójcy Świętej. Jezus jest napełniony Duchem Świętym i posłanym, namaszczonym przez Ojca Mesjaszem. Święty Paweł mówi o Kościele. Widzi wspólnotę Kościoła jako żywy organizm, w którym każda cząstka, każdy organ jest ważny i potrzebny. Liturgia dzisiejsza zaprasza nas do pięknego uczestniczenia w rytmie życia Kościoła. Jest to zaproszenie do współtworzenia tej wspólnoty poprzez uczestnictwo w grupach parafialnych i wzięcie odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła.

  Czytaj całość
 • 23 sty
  2022

  Eucharystia to dwa stoły: ołtarz, na którym Jezus daje nam Swoje Ciało i Krew oraz stół słowa Bożego, przy którym wsłuchujemy się w mądrość Bożą. Pierwszy List św. Pawła do Koryntian to wołanie o jedność podzielonej i skłóconej wewnętrznie wspólnoty wczesnochrześcijańskiej w Koryncie. Także dziś, każda wspólnota chrześcijańska przeżywa swoje problemy. Apostoł Paweł nawołuje Koryntian do jedności i zgody. Niezgoda prowadzi do braku zaufania, a w końcu do rozpadu wspólnych więzi. Jako chrześcijanie mamy troszczyć się o wspólnoty, do których należymy: Kościół, wspólnotę szkolną i rodzinną, grupę przyjaciół.

  Czytaj całość
 • 23 sty
  2022

  Izraelici prosili Ezdrasza, aby czytał im księgę Prawa Mojżeszowego. Nowy Lud Boży czyta i słucha słów natchnionych w czasie liturgii, wspólnotowo lub prywatnie. Naśladujemy w tym także Jezusa, który w rodzinnym Nazarecie czytał Księgę proroka Izajasza. Biblia jest dla nas Księgą natchnioną. Staramy się zrozumieć sens literalny (dosłowny) i zbawczy Pisma św. Pomoce: Zwój pism (kilka złączonych kartek A4 na wzór zwoju papirusu zapisanych słowami Łk 4,18) lub rysunek zwoju; Lekcjonarz.

  Czytaj całość
 • 16 sty
  2022

  Bóg pragnie chwały swojego ludu. Pragnie, aby obfitował, wzrastał, radował się. Troska Boga nie tylko o sprawy duchowe i wzniosłe, ale także o nasze codzienne potrzeby tj. brak wina na weselu w Kanie. Dlatego Bóg posyła mu swojego Ducha, który obdarza wiernych różnymi darami. Różnorodność darów i talentów, jakimi jesteśmy wszyscy obdarzenia – pozytywne spojrzenie na siebie pod kontem swoich umiejętności. Obecność w nas darów „zwyczajnych” i „nadzwyczajnych” – potrzeba obu tych rodzajów darów w Kościele. Zachęta do dziękczynienia za otrzymane dary. Dary Ducha mają służyć wspólnocie Kościoła – nie wolno ich zatrzymywać dla siebie.

  Czytaj całość
 • 16 sty
  2022

  W dzisiejszą niedzielę jesteśmy świadkami pierwszego cudu dokonanego przez Jezusa. Jezus dokonując cudu, uchronił młodą parę przed ogromnym wstydem już na samym początku ich wspólnej drogi. Warto pomyśleć o tym, ile już razy Bóg obronił nas przed kompromitacją. Nieraz mamy wątpliwości co do sensu podejmowanych przez nas działań. Jednak nie należy ich porzucać, gdyż zostaną przemienione, niczym woda w wino. W tle cudu przemiany dokonał się cud wiary uczniów Jezusa. Potrzebujemy znaków od Boga, w którym będziemy mogli dostrzec Jego obecność. Bądźmy otwarci na dyskretną obecność Boga w naszym życiu.

  Czytaj całość
 • 16 sty
  2022

  Pan Jezus dokonuje dziś cudu przemiany wody w wino w czasie wesela w Kanie. Wesele łączy się z tematem miłości, dlatego rozmawiamy z dziećmi na temat miłości w rodzinie. Kto kocha dzieci, jak to okazuje? Kogo powinni kochać najmłodsi i jak tę miłość okazywać w codzienności? Pomoce: Obraz Kany Galilejskiej; Obraz stągwi; Wielkie serca; Zdjęcie wspólnoty małżeńskiej, rodzinnej, grupy przyjaciół.

  Czytaj całość
 • Wyobraźmy sobie, że mamy przeprowadzić reportaż o rzeszach ludzi, którzy przychodzą nad Jordan, aby przyjąć chrzest od Jana Chrzciciela. Sondaż wśród oczekujących: „Dlaczego przyszedł pan nad Jordan? Dlaczego chce się pan ochrzcić z rąk Jana?” i różne odpowiedzi. Czterej ewangeliści pozostawili nam migawki z tamtych wydarzeń. Każdy z nich chciał podkreślić to, co uważał za najcenniejsze. Dlaczego chrzest Jezusa miał tak wielkie znaczenie? Ponieważ był to przełom w stylu życia Jezusa (porzucił swój rodzinny dom). Ponadto objawił się jako Syn Boży, jako jedna z trzech Osób Boskich.

  Czytaj całość
 • Chrzest jest zanurzeniem lub obmyciem. Do chrztu potrzebna jest, rzecz jasna, woda. Św. Jan chrzcił jedynie wodą, bo jego chrzest był przygotowaniem do innego chrztu, który będzie udzielany w Duchu Świętym i spowoduje doskonałe oczyszczenie. Otrzymany od Jana chrzest Jezusa został niejako ukoronowany samym zstąpieniem Ducha Świętego pod postacią gołębicy i uroczystym proklamowaniem z niebios przez Ojca Boskiego synostwa Jezusa. Mówiąc o chrzcie Jezusa, którego dokonał św. Jan Chrzciciel, wspomnijmy i nasz chrzest, który dokonał się kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Ten chrzest nas wszczepił w Mistyczne Ciało Chrystusa, jakim jest Kościół.

  Czytaj całość

Uzyskaj dostęp do:

 • 4830 inspirujące propozycje kazań, rozważań,
 • 36 scenariusze katechez,
 • 69 materiały dotyczące zarządzania parafią,
 • 38 artykuły poświęcone posłudze spowiedniczej dostosowane do potrzeb spowiadających,
 • 259 najważniejsze wiadomości z życia Kościoła.
Uzyskaj dostęp

Kalendarz wydarzeń

Pełny widok kalendarza