Pozostałe kazania

Homilia ślubna - Błogosławieństwo na wspólną drogę

ks. Zenon Hanas SAC
Tb 8,4b–8; Mt 7,21.24–29 (krótsza perykopa Mt 7,21.24–25)

Aby uzyskać dostęp do pełnej treści, zaloguj się lub załóż konto:

NIE MAM KONTA

Dołącz do grona użytkowników portalu i uzyskaj dostęp do wszystkich jego treści. Portal Pastoralis zawiera między innymi:

 • inspirujące propozycje kazań, rozważań,
 • scenariusze katechez,
 • materiały dotyczące zarządzania parafią,
 • zamknięte forum kapłańskie,
 • artykuły poświęcone posłudze spowiedniczej,
 • najważniejsze wiadomości z życia Kościoła.
Uzyskaj dostęp

MAM KONTO

Księża, którzy czytali ten artykuł, czytali również:

Homilia pogrzebowa - Dom przygotowany przez Boga

25 lipca 2024

Nasze ziemskie życie jest też czasem budowania. Choć lepiej powiedzieć, że jest czasem przygotowania do wejścia do gotowego już domu, przygotowanego przez Boga. Każda chwila życia przybliża nas do tego momentu. Święty Paweł nazywa nasze życie pielgrzymowaniem. Przemierzamy drogę naszego życia wybierając różne cele, różne kierunki. Nie zawsze nasze pielgrzymowanie prowadziło nas najkrótszą drogą do Boga. Dzisiaj warto byśmy na chwilę się zatrzymali. To zatrzymanie ma kilka wymiarów. Pierwszy polega na zastanowieniu się nad swoim życiem. Kiedy wędrujemy i nie znamy drogi, zatrzymujemy się, by podjąć decyzję co do dalszej wędrówki. Drugim wymiarem zatrzymania jest odpoczynek i wytchnienie. Chodzi jednak o szczególny odpoczynek – w Bogu. Tą okazją do odpoczynku jest każda chwila spędzona z Bogiem. Szczególnie ważnym czasem jest Eucharystia. Ciało Chrystusa jest naszym pokarmem na drodze do domu Ojca. Jezus przygotował mieszkanie dla nas wszystkich. Przygotował je także dla naszego brata N. Dlatego nasza dzisiejsza modlitwa jest przepełniona chrześcijańską nadzieją.

Homilia chrzcielna - Włączeni do wspólnoty Kościoła

25 lipca 2024

Jezus polecił Apostołom i ich następcom, aby szli i nauczali wszystkie narody. Mieli również udzielać chrztu w imię Trójcy Przenajświętszej. Kościół posłuszny temu poleceniu czyni tak do dziś. Chrzest był i jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego. Jest bramą dla wszystkich sakramentów. Włącza człowieka we wspólnotę Kościoła. Początek chrztu jest w krzyżu, z którego wypłynęła woda i krew, czyli chrzest i Eucharystia. Istotą chrztu, jak każdego sakramentu, są słowa i czyny. Polanie wodą oznacza obmycie z brudu grzechu, związane z nagością, czyli porzuceniem tego, co stare, światowe. Namaszczenie krzyżmem oznacza wyślizgnięcie się złu. Biała szata jest symbolem czystości i pierwotnej doskonałości. Oznacza także świętość. Znak krzyża na czole, który czyni kapłan, a później rodzice i rodzice chrzestni. to znak przynależności do Jezusa. Zapalenie świecy to zaproszenie Jezusa do swojego życia. Chrzest odpuszcza grzech pierworodny. Włącza we wspólnotę ludzi wierzących. Dzięki temu ochrzczony może przygotować się do przyjmowania kolejnych sakramentów świętych, karmić się słowem Bożym i korzystać z pomocy duchowych Kościoła. Chrzest to nie tylko przywileje, ale również zobowiązania. Jesteśmy wezwani, by każdego dnia głosić innym o Jezusie Chrystusie, w którym zostaliśmy zanurzeniu w dniu chrztu świętego.

Homilia pogrzebowa - Miłość Chrystusowa daje życie wieczne

25 lipca 2024

"Kościół stale sprawuje Eucharystię, znajdując w niej „źródło życia i świętości” (por. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa), znak skuteczny łaski i pojednania z Bogiem, zapowiedź życia wiecznego" (św. Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor hominis”, 10). "Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi. I wtedy odda każdemu według jego postępowania" (Mt 16,27). "Uwierzyć w Syna ukrzyżowanego, to znaczy „zobaczyć Ojca” (por. J 14,9), to znaczy uwierzyć, że w świecie jest obecna miłość i że ta miłość jest potężniejsza od zła jakiegokolwiek, w które uwikłany jest człowiek, ludzkość, świat. Uwierzyć zaś w taką miłość, to znaczy uwierzyć w miłosierdzie. Miłosierdzie jest bowiem nieodzownym wymiarem miłości, jest jakby drugim jej imieniem, a zarazem właściwym sposobem jej objawiania się i realizacji wobec rzeczywistości zła, które jest w świecie, które dotyka i osacza człowieka, które wdziera się również do jego serca i może go „zatracić w piekle” (Mt 10,28)" (św. Jan Paweł II, Encyklika “Dives in misericordia”, 7).

Uzyskaj dostęp do:

 • 6024 inspirujących propozycji kazań, rozważań,
 • 36 scenariuszy katechez,
 • 69 materiałów dotyczących zarządzania parafią,
 • 38 artykułów poświęconych posłudze spowiedniczej dostosowane do potrzeb spowiadających,
 • 331 najważniejszych wiadomości z życia Kościoła.
Uzyskaj dostęp

Kalendarz wydarzeń

Pełny widok kalendarza